Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania ofert na postępowanie 08-19-000160/AOS/02/1/02.1450.001.02/01

04.11.2019

 

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1897) a także z zapisem zawartym w Ogłoszeniu

o Konkursie Ofert, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, przesuwa na dzień 06.11.2019 roku do godziny 16:00 termin składania ofert oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień 08.11.2019 roku na godzinę 9:00 dla postępowań nr:

– 08-19-000160/AOS/02/1/02.1450.001.02/01

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów