Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Lista dokumentów, z jakimi należy się zapoznać w przypadku zawarcia umowy o potwierdzanie w imieniu N F Z profilu zaufanego

11.02.2020

Lista dokumentów, z jakimi należy się zapoznać w przypadku zawarcia umowy  o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:

  1. https://pz.gov.pl/pz/help
  1. https://www.gov.pl/web/mswia/weryfikacja-autentycznosci-dokumentow
  2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
  4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627)
  5. Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:  Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.

Pliki do pobrania

•           Instrukcja Użytkownika PZ (PDF, 1,41 MB)

•           Instrukcja dla Osoby Potwierdzającej PZ (PDF, 1,5 MB)