Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zaproszenie na szkolenie.

03.03.2020

Stacja Sanitaro – Epidemiologiczna zapraszam pracowników ochrony zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i na szkolenie na temat zakażeń koronawirusem oraz zasad postępowania i diagnostyki.

 1. Szkolenie odbędzie się w dniu 3 marca 2020 roku o godz. 13:00 na Sali Obrad Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach i przeprowadzi je Państwowy Inspektor Sanitarny.
 2. Szkolenie odbędzie się w dniu 4 marca 2020 roku o godz. 11:00 w Ratuszu w Sali nr 312 i przeprowadzi je Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.
 3. Szkolenie odbędzie się:
 • w dniu 4 marca 2020 roku o godz. 8:00 na sali narad Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 dla podmiotów związanych z ochroną zdrowia na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (z wyłączeniem pracowników SP ZOZ-u Kędzierzyn-Koźle)
 • oraz 04 marca 2020 r. o godzinie 13:00, w sali narad Szpitala przy ulicy Roosevelta 2 – dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Przeprowadzi je Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu.
 1. Szkolenie odbędzie się w dniu 4 marca br. o godz. 11 w Starostwie Powiatowym w Namysłowie   zostanie przeprowadzone szkolenie z udziałem Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie.
 2. Szkolenie odbędzie się w dniu:
 • dla Centrum Kardiologii w Kluczborku zostanie przeprowadzone  w dniu 03.03.2020 r. o godz.11.00.
 • dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej odbędzie się w dniu 04.03.2020 r.  o godzinie 8.00 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku.
 • dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku odbędzie się 04.03.2020 r. o godz.13.00.
 1. Szkolenie odbędzie się w dniu 4 marca 2020r. godz 10. w Starostwie Powiatowym w Prudniku