Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej

09.03.2020

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, że ukazało

się Zarządzenie nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Mając na uwadze powyższe tut. Oddział zaprasza do składania wniosków o dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.

Link do zarządzenia:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-272020def,7138.html

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy