Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ZALECENIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZĄCE ZASAD REALIZACJI PLANOWYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

21.03.2020

W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala NFZ zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 stopniowe ograniczanie przyjęć,
a od dnia 30 marca wstrzymanie przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo, a w szczególności:

 – endoprotezoplastyki dużych stawów

– duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa

– zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej

– pomostowanie naczyń wieńcowych;

– nefrektomia;

– histerektomia.

Decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powinna być podejmowana indywidualnie
w odniesieniu do każdego pacjenta, u którego ma być wykonana operacja,
 z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyk wynikających
z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie.

Pacjentom, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, należy wyznaczyć kolejny termin zabiegu.

Aktualizacja kolejki powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem daty zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem u świadczeniodawcy.