Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla twórców oprogramowania

25.03.2020

Komunikat dla twórców oprogramowania

W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń  eWUŚ w wersji v5, która  będzie funkcjonować równolegle z obecnie obowiązującą  wersją v3  komunikatu.
 • Dla formatu odpowiedzi w wersji 3 – https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3 opcjonalna informacja o objęciu kwarantanną zostanie dodana do istniejącego pola z nazwiskiem świadczeniobiorcy zgodnie z poniższym schematem:

– nazwisko świadczeniobiorcy zostanie poprzedzone ciągiem znaków [KW-DDMM], gdzie:

 • KW – oznaczenie kwarantanny
 • DD – dzień zakończenia kwarantanny
 • MM –miesiąc zakończenia kwarantanny

 

 • Dla formatu odpowiedzi w wersji 5 – https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5 informacja o objęciu kwarantanną zawarta jest we wprowadzonym uniwersalnym elemencie <informacje_dodatkowe> prezentującym informacje dodatkowe związane z osobą weryfikowaną w eWUŚ , jako listę elementów z następującymi atrybutami: poziom, kod, wartość. Dla przypadku objęcia kwarantanną wartości elementu dodatkowego przyjmą następującą postać:
  • poziom – O (ostrzeżenie)
  • kod – KWARANTANNA-COVID19
  • wartosc – Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD.MM.RRRR

 

Publikujemy dokumentację do obsługi komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń  eWUŚ, która ulega zmianie:

w wersji 3 do pobrania

 w wersji 5 do pobrania