Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zawieszenia obowiązków dotyczących sprawozdawczości danych

07.04.2020

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zawieszenia obowiązków dotyczących sprawozdawczości danych z zakresu harmonogramów przyjęć, w tym list oczekujących

 

W związku z wejściem  w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 (Dz. U.2020 Poz. 567), w której w art.15 ust. 4 dodano art.7b ust.1, zgodnie z którym „w  przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Tym samym od dnia ogłoszenia stanu epidemicznego w kraju do momentu jego odwołania, świadczeniodawcy nie są obowiązani sprawozdawać do OW NFZ informacji miesięcznych z zakresu harmonogramów przyjęć, w tym list oczekujących oraz przekazywanych dotychczas w każdym dniu roboczym informacji o pierwszym wolnym terminie.

Kontakt swl@nfz-opole.pl