Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji przez pielęgniarki i położne

07.04.2020

Komunikat w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, że ukazało

się Zarządzenie nr 42/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Mając na uwadze powyższe tut. Oddział zaprasza do składania wniosków o dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.
Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.

 

Link do zarządzenia:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-422020def,7154.html

Źródło: Wydział Organizacyjny