Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT DO ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

07.09.2020

Od dnia 5 września 2020 r rozliczeniu, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, będą podlegały wyłącznie udzielone i prawidłowo sprawozdane świadczenia opieki zdrowotnej.

Oznacza to zaprzestanie wypłacania kwoty odpowiadającej miesięcznej wartości kwoty zobowiązania określonej w umowie, niezależnie od liczby zrealizowanych świadczeń. Powyższa zasada wynikała z przejściowych, tj. obowiązujących do dnia 4 września 2020 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696).

Przywrócenie reguł rozliczania umów o udzielanie świadczeń do stanu sprzed pandemii jest jednym z elementów działań na rzecz uzyskania pełnej dostępności do świadczeń dla pacjentów.

Oczekiwanym efektem jest, poprzez zwiększenie liczby udzielanych świadczeń, stopniowe zmniejszanie się liczby osób oczekujących na świadczenie oraz skrócenie czasu oczekiwania na jego realizację