Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Uwaga Świadczeniodawcy – ZPO! Przedłużenie umów na rok 2021

23.12.2020

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy zostały opublikowane aneksy przedłużające umowy na rok 2021 w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne.

 

Podpisane (przez osoby upoważnione) aneksy – umowy prosimy przekazać do tut. OOW
w terminie do 31.12.2020r.  

W/W aneksy można również podpisywać podpisem kwalifikowanym i przekazać przez portal świadczeniodawcy.

Proszę o zwrócenie uwagi aby na przekazanym dokumencie widoczny był znak graficzny cyfrowego podpisu kwalifikowanego Dyrektora Oddziału (Znak graficzny będzie widoczny po otwarciu dokumentu za pomocą programu Acrobat Reader DC).

 

Telefon w przypadku pytań lub wątpliwości: 77 40 20 127, 153, 150, 113