Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja o przekazywaniu danych o liczbie lekarzy specjalistów objętych podwyżką.

31.12.2020

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w związku z zapisami Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2401) proces zbierania i przetwarzania informacji o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3, oraz zbiorczo kwoty niezbędnej do zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w art. 4 ust. 2  rozpocznie się na nowo wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wobec powyższego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.1 ww. ustawy świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazania do Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem serwisów internetowych informacji, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku o liczbie lekarzy specjalistów objętych podwyżką w terminie do 21 stycznia 2021 roku.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej