Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

13.01.2021

W związku z trwającym procesem aneksowania umów wieloletnich na okres od 1 stycznia 2021 roku, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmonogram-Zasoby” oraz nr 3 „Wykaz Podwykonawców”.

 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących braku dostępności zasobów lub podwykonawców po dniu 31 grudnia 2020 r., OOW NFZ zobowiązuje świadczeniodawców do niezwłocznego skorygowania ww. danych za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy oraz przekazania stosownych zmian wnioskiem aneksowym (Portal Świadczeniodawcy – Moje pełne dane – Aneksowanie umów) najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania ww. aneksu.

Przypominamy, że niespełnienie powyższych warunków może skutkować brakiem poprawnych danych w załącznikach nr 2 do umowy, a w konsekwencji zakwestionowaniem rozliczonych świadczeń jako zrealizowanych niezgodnie z umową.

 

Źródło: OOW NFZ_ WSOZ