Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert w rodzaju leczenie Szpitalne – Programy Lekowe

16.02.2021

 

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1858), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert, kod postepowania: 08-21-000016/LSZ/03/5/03.0000.357.02/01, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ odwołuje ww. postepowanie.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów