Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ROZLICZENIE TZW.1/12 W RAMACH PLANU SPŁATY

15.03.2021

Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że dla świadczeniodawców którzy uzyskali pozytywną zgodę na przedłużenie okresu rozliczeniowego do 30 czerwca 2021 roku
w umowach za 2020 rok, został udostępniony plan spłaty (PS), ustalony na podstawie rachunków rozliczonych bez wykonania/sprawozdawczości (tzw.1/12)  w roku w 2020.

           Na portalu świadczeniodawcy, w zakładce „moje umowy” → rok 2020 → „szczegóły umowy” → „Plan spłaty” widnieje stan rozliczania świadczeń realizowanych w ramach spłaty kwot uzyskanych na podstawie rachunków ryczałtowych  (kwota do spłaty, kwota rachunków bez wykonania, kwota spłacona).

1. Uruchamianie zlecenia naliczania do planów spłaty :

a) Zlecenie naliczania do planu spłaty odbywa się na życzenie świadczeniodawcy na Portalu Świadczeniodawcy.

b) Zlecenie naliczania świadczeń do zapłaty uruchamiane jest zawsze w kontekście umowy (załącznika rzeczowo-finansowego). Jeśli świadczeniodawca chce rozliczyć świadczenie z 2020 roku – uruchamia zlecenie naliczania w kontekście 2020 roku, jeśli mają to być świadczenia z roku 2021 należy uruchomić zlecenie naliczania w kontekście umowy na 2021 rok.

2. Na formularzu uruchamiania zlecenia naliczania konieczna jest do podania kwota świadczeń jaką świadczeniodawca chce rozliczyć w ramach planu spłaty. Wybór pozycji

planu finansowego oraz punktu umowy nie są obowiązkowe.

3. W wyniku wykonania zlecenia naliczania świadczeń do zapłaty zostaje wygenerowany szablon, a świadczeniodawca otrzymuje komunikat R_UMX w wersji 2.7 z wynikami

naliczania do PS.

Dodatkowe informacje w komunikacie R_UMX:

1

umowa

 

1

 

Wskazanie umowy i typu planu których dotyczy rozliczenie

 

nr-umowy

1

do 24 znaków

Nr umowy w systemie informatycznym płatnika.

 

oddz-nfz

1

2 znaki

Kod komórki organizacyjnej płatnika np. dla NFZ kody OW NFZ (01 – 16)

Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z którym zawarta została umowa

typ-planu

1

1 duża litera

 

Typ planu, w ramach którego następuje rozliczenie

P – plan podstawowy umowy

U – plan aneksu ugodowego – rozliczanie nadwykonań zgodnie z cenami ustalonymi w aneksie ugodowym

S – plan spłaty – rozliczanie świadczeń w poczet ryczałtu wypłaconego bez udzielania świadczeń

nr-planu

0-1

do 24 znaków

Nr aneksu ugodowego/Nr planu spłaty

Występuje, gdy podstawą limitowania rozliczenia jest aneks ugodowy (typ-planu=’U’) /plan spłaty (typ-planu=’S’).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nowa wersja komunikatu R_UMX 2.7 jest generowana jedynie dla Planów Spłaty.

W innych przypadkach wersja generowanego komunikatu R_UMX pozostaje niezmieniona.

 

Ważne!

Dla tak wygenerowanych szablonów świadczeniodawca nie będzie przekazywał rachunku. Przeksięgowywanie wskazanych kwot, na poczet spłat, pomiędzy umowami odbywa się po stronie Oddziału Funduszu.