Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

24.06.2021

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 18.06.2021 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

 

Wzór wniosku, o który mowa stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 18.06.2021 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 107/2021/DEF

 

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2021 r.

 

Kontakt w zakresie pytań:

  • rozliczanie prawidłowo sprawozdanych kont IKP – Wydział Ekonomiczno-Finansowy 77 54 95 269