Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja o przekazywaniu danych o liczbie lekarzy specjalistów objętych podwyżką

06.07.2021

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w związku z zapisami Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532) ostatnią informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3, oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń świadczeniodawca przekazuje do dnia 21 lipca 2021 r.

 

Powyższe dotyczy lekarzy specjalistów uprawnionych do otrzymania przedmiotowej podwyżki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. nie ujętych w zgłoszeniu przekazanym do OOW NFZ w terminie do dnia 21 stycznia 2021 r.