Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Rozliczenie pobranej zaliczki tzw. 1/12

08.07.2021

Zgodnie z zapisami zawartymi w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 745 z dnia 22.04.2021 r.), Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności rozliczenia pobranych zaliczek (tzw. 1/12) do dnia 31 grudnia 2021 r.

Mając na uwadze powyższe oraz to, że część podmiotów posiada nie rozliczone zaliczki zwracamy się prośbą o przeanalizowanie wykonania świadczeń za lata 2020/2021 i rozpoczęcia spłaty.