Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

17.05.2022

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 66/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 13.05.2022 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta w 2022 r. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Wzór wniosku, o który mowa stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia 66/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 13.05.2022 r.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2022 r.

Link do Zarządzenia: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-662022def,7526.html