Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

PRZYPOMNIENIE o zmianie wzoru legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa

29.07.2022

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej1 od dnia 27.04.2022 r. zmienił się wzór legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa, stanowiącej dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z dofinansowania kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze oraz dofinansowania kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Z dniem 27 kwietnia 2022 r. minął 12 miesięczny okres przejściowy, w którym świadczeniodawcy oraz apteki mogły realizować powyższe uprawnienie ma podstawie dokumentów sprzed wejścia w życie wskazanego w podstawie prawnej rozporządzenia2.

Przypominamy o konieczności weryfikacji aktualnie obowiązującej legitymacji oraz zwracanie uwagi na termin jej ważności, jak również na stopień uszczerbku na zdrowiu (poniżej 30% oraz co najmniej 30%). Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w przypadku wydania leków osobie nie posiadającej ważnej legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, świadczenia te nie będą mogły być dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. Jest to o tyle istotne, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem wymiana dokumentów nie następuj obligatoryjnie, lecz na wniosek osoby uprawnionej. Istnieje zatem ryzyko, iż część uprawnionych może nadal legitymować się nieaktualnymi dokumentami uprawniającymi.

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym (Dz. U. z 2021 r. poz. 778).
  2. §8 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 778).

Wzory legitymacji obowiązujące od 27.04.2021 r.:

1. Wzór legitymacji uprawnionego żołnierza lub pracownika oraz weterana poszkodowanego, których ustalony uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30%:

2. Wzór legitymacji uprawnionego żołnierza lub pracownika oraz weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%: