Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący sprawozdawania, za pomocą komunikatu SWIAD

27.09.2022

Przypominamy wszystkim Świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego o obowiązku przekazywania elementu nfz:transport-med, zgodnie z zarządzeniem Nr 128/2021/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7.07.2021 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczym XML.

Ponadto celem ujednolicenia zasad przekazywania przez Świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia informacji o personelu realizującym informujemy, że właściwym jest postępowanie polegające na wykazywaniu w elemencie nfz:transport-med./nfz:personel-real wszystkich osób personelu realizującego świadczenia w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego. Natomiast w elemencie dane-swiadczenia/personel-real powinna zostać wskazana jedna z osób wymienionych w elemencie  nfz:transport-med./nfz:personel-real