Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opolski OW NFZ przypomina o upływającym w dniu 10-go bieżącego miesiąca terminie przekazania comiesięcznych komunikatów

09.03.2015

Opolski OW NFZ przypomina o upływającym w dniu 10-go bieżącego miesiąca terminie przekazania comiesięcznych komunikatów sprawozdawczych z zakresu list oczekujących. Dziękujemy większości świadczeniodawców za rzetelne i terminowe przekazywanie danych. Jednocześnie przypominamy, iż za nieterminowe przekazanie danych grozi kara umowna w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń.