Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na…

30.01.2015

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań. Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6499