Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Listy oczekujących – WażneInformacja dotycząca sposobu przekazywania przez świadczeniodawców danych o pierwszym wolnym…

01.01.2015

Informacja dotycząca sposobu przekazywania przez świadczeniodawców danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od stycznia 2015 r. świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są zobowiązani do przekazywania cotygodniowo informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dla każdej z prowadzonych list oczekujących.
Informujemy, iż w styczniu 2015 r. dane do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przekazywane będą w postaci arkuszy, które zostaną umieszczone na Portalu Świadczeniodawcy. Po wypełnieniu arkusze należy przekazać na adres Lukasz.Pisarek@nfz-opole.pl w nieprzekraczalnych terminach:

  • stan na 02.01.2015 r. – do 05.01.2015 r.
  • stan na 09.01.2015 r. – do 12.01.2015 r.
  • stan na16.01.2015 r. – do 19.01.2015 r.
  • stan na 23.01.2015 r. – do 26.01.2015 r.