Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

TYMCZASOWA ZMIANA STATUSU CENTRALNEJ REGUŁY WERYFIKACJI nr 50601048 – „Brak informacji dodatkowych uzasadniających…

12.12.2014

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że TYMCZASOWO zmieniono status  Centralnej Reguły Weryfikacji nr 50601048 – Brak informacji dodatkowych uzasadniających przyjęcie bez skierowania, dla zestawów świadczeń ambulatoryjnych. Dotychczasowy komunikat „błąd” jest widoczny w kompleksowym przeglądzie wyników weryfikacji jako „ostrzeżenie” dla świadczeń za rok 2014 sprawozdanych (lub rozliczonych) z trybem przyjęcia „5” – Przyjęcie planowe w przypadkach, w których skierowanie nie jest wymagane.
W związku z powyższym należy dokonać analizy i poprawienia danych związanych z przedmiotowym sprawdzeniem.
Jednocześnie informujemy, że w weryfikacji wstecznej za rok 2014, która zostanie przeprowadzona po zamknięciu w dn. 14 lutego 2015 r. obowiązujących umów status niepoprawionych świadczeń zostanie z powrotem zmieniony na „błąd”, co spowoduje konieczność ponownego odblokowania umów oraz korekty finansowej.

Podstawy prawne działania tej weryfikacji:

  1. Art. 57 ust.2Ustawyz dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  – określa przypadki, w których skierowanie nie jest wymagane
  2. Paragraf 3 ust.1 pkt 12 – Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych – określa cechy skierowania lub zlecenia
  3. Element 2.2.5 i 2.2.7  – załącznika nr 1 Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych – określa wymagane dane dotyczące trybu przyjęcia i skierowania.

Należy zauważyć, że stosowany w systemach sprawozdawczych świadczeniodawców tryb „kontynuacja” nie znajduje odzwierciedlenia w trybach przyjęcia określonych w w/w Rozporządzeniu  – powinno to być zgłoszone do dostawców oprogramowania. Prawidłowy tryb przyjęcia dotyczący kontynuacji leczenia tego samego problemu zdrowotnego u świadczeniodawców, do których skierowanie jest wymagane to „4” – przyjęcie planowe na podstawie skierowania.

Opole, 12.12.2014
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej