Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Data ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wystawionej przez słowackie instytucje właściwe…

18.11.2014

Data ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wystawionej przez słowackie instytucje właściwe Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/aktualnosci/data-waznosci-europejskiej-karty-ubezpieczenia-zdrowotnego-wystawionej-przez-slowackie-i