Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL…

18.09.2014

Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=7&dzialnr=1&artnr=6291