Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZY: OCZEKIWANYCH CEN JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH W KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE…

18.09.2013

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZY: OCZEKIWANYCH CEN JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH W KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE:Leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych  o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab           Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych  o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab, wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej dla w/w zakresu wynosi  1,00 zł dla świadczeń związanych z substancjami czynnymi oraz 52,00 zł dla świadczeń związanych z obsługą (leczeniem). Źródło:Wydział Gospodarki Lekami