Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie…

23.05.2013

Komunikat Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2719), a także zgodnie z zapisami zawartymi w Ogłoszeniu nr 08-14-000053/REH/05/1/05.2300.022.02/01 konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż ulegają zmianie terminy zawarte w ogłoszeniu nr 08-14-000053/REH/05/1/05.2300.022.02/01 w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM na terenie województwa opolskiego – termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na dzień 30 maja 2014 r. Żródło: Komisja Konkursowa REH