Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacje dotyczące procesów walidacji i weryfikacji…

20.05.2013

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 9 kwietnia 2013 r. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w Portalu Świadczeniodawcy opublikowane są wyniki weryfikacji wstecznej świadczeń zrealizowanych w roku 2012.
Status odblokowania umów umożliwia usunięcie błędnie sprawozdanych świadczeń nierozliczonych i rozliczonych z funkcją naliczania korekt, a także poprawę błędnie sprawozdanych danych statystycznych, które nie mają wpływu na rozliczenie.
W sytuacjach oczywistych należy niezwłocznie dokonać korekty, natomiast w przypadku wątpliwości dotyczących opublikowanych błędów należy jak najszybciej przesłać wyjaśnienia wraz z dokumentacją medyczną (kopia karty informacyjnej, skierowania, itp.) oraz innymi danymi umożliwiającymi szybką identyfikację problemu (kod błędu, kod umowy, i.d. świadczenia, itp.). W/w przypadki OOW NFZ będzie rozpatrywał indywidualnie, czego efektem może być odblokowanie umowy w szerszym zakresie lub zmiana statusu błędu.
Jednocześnie informujemy, że termin dokonania korekt został przedłużony i ostatecznie upływa 30 czerwca 2013 r.

Informacje dotyczące procesów walidacji i weryfikacji

 

 

Opole, 20-05-2013
Źródło: Wydział Organizacyjny