Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informujemy, iż ukazało sie Zarządzenie Nr 83/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2012 r….

24.11.2012

Informujemy, iż ukazało sie Zarządzenie Nr 83/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5196&szukana=83%2F2012