Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zmiany w kontraktowaniu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na 2013 r. dokonane w wyniku konsultacji…

24.11.2012

Zmiany w kontraktowaniu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na 2013 r. dokonane w wyniku konsultacji projektu zarządzenia Prezesa NFZ Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5194