Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący systemu eWUŚ Wydział Organizacyjny…

24.11.2012

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm), która daje pacjentom i świadczeniodawcom prawo elektronicznego potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji zapisów ustawy NFZ uruchomił ogólnopolski system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

Świadczeniodawcy, którzy nie uzyskali jeszcze dostępu do systemu eWUŚ, powinni zgłosić się do właściwych oddziałów wojewódzkich Funduszu i złożyć odpowiednie wnioski.
Wcześniejsze uzyskanie dostępu do systemu pozwoli świadczeniodawcom na zapoznanie się z jego funkcjonowaniem, a pacjentom zagwarantuje możliwość realizacji ustawowego prawa do potwierdzenia uprawnień do świadczeń drogą elektroniczną po 31 grudnia 2012 r.
Szczegółowe instrukcje jak uzyskać dostęp do systemu eWUŚ i informacje jak z niego korzystać znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl/ewus/swiadczeniodawca.
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5197

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w najbliższych dniach zamieści listę dodatkowych punktów w Starostwach Powiatowych, gdzie Świadczeniodawcy będą mogli dopełnić formalności w celu uzyskania dostępu do eWUŚ.

 

Opole, 24-11-2012
Źródło: Wydział Organizacyjny