Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczacy unieważnienia postępowań  ogłoszonych w trybie Konkursu Ofert poprzedzających zawieranie umów w…

22.11.2012

Działając na podstawie art. 150 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T. j. Dz.U.2008.164.1027 z poź zmn)  Dyrektor Opolskiego Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia, unieważnia niżej wymienione postępowania:

 1. 08-13-000014/POZ/0112/01.0000.157.16/1
 2. 08-13-000015/POZ/0112/01.0000.156.16/1
 3. 08-13-000016/POZ/0112/01.0000.156.16/1
 4. 08-13-000017/POZ/0112/01.0000.155.16/1
 5. 08-13-000018/POZ/0112/01.0000.156.16/1
 6. 08-13-000019/POZ/0112/01.0000.156.16/1
 7. 08-13-000020/POZ/0112/01.0000.156.16/1
 8. 08-13-000021/POZ/0112/01.0000.156.16/1
 9. 08-13-000022/POZ/0112/01.0000.157.16/1
 10. 08-13-000023/POZ/0112/01.0000.155.16/1
 11. 08-13-000024/POZ/0112/01.0000.155.16/1
 12. 08-13-000025/POZ/0112/01.0000.156.16/1
 13. 08-13-000026/POZ/0112/01.0000.156.16/1

 

Opole, 22-11-2012
Źródło: Wydział Organizacyjny