Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informujemy, iż ukazało sie Zarządzenie Nr 80/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2012 r….

19.11.2012

Informujemy, iż ukazało sie Zarządzenie Nr 80/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi

http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5187&szukana=80/2012