Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy realizujący umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne Mundurowych…

18.07.2012
 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przypomina, że zgodnie z art. 63 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z późn. zm.) dysponenci zespołów ratownictwa medycznego są zobowiązani do dnia 31 grudnia 2012 roku dostosować kwalifikacje członków tych zespołów do wymagań o których mowa w art. 36 ust.1 ww. ustawy.
Powyższe oznacza, że od dnia 1 stycznia 2013 roku w składzie zespołów ratownictwa medycznego pozostać mogą lekarze systemu i pielęgniarki systemu spełniający kwalifikacje określone w art. 3 ww. ustawy oraz ratownicy medyczni.

        

Opole, 18-07-2012
Źródło: Wydział ds Mundurowych