Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie interpretacji art. 48 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków…

29.12.2011
 

Komunikat dotyczacy podpisywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012r.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będą przekazywane Świadczeniodawcom za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Plik z umową i załącznikami oraz aneksem wprowadzającym nowy wzór umowy (w przypadku umów wieloletnich ) będzie umieszczony w Portalu Świadczeniodawcy (w załączniku szczegółowa instrukcja). Świadczeniodawca winien pobrać wszystkie umowy+załączniki dotyczące umów z portalu świadczeniodawcy  i wydrukować ją w dwóch egzemplarzach. Osoba upoważniona do składania oświadczeń woli winna zaparafować każdą stronę umowy i podpisać ją. Podobnie należy postąpić    z załącznikami do umowy. W przypadku załącznika, który nie zawiera danych należy podpisać  i opatrzyć opisem „nie dotyczy”. Umowę w dwóch egzemplarzach należy niezwłocznie dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) do OOWNFZ.

 

Opole, 2011-12-27
Źródło: Wydział Organizacyjny