Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ważne! Kolejki 2012 – komunikat dla podmiotów wykonujących wskazane procedury/ programy terapeutyczne / świadczenia :…

12.12.2011

Ważne! Kolejki 2012 – komunikat dla podmiotów wykonujących wskazane procedury/ programy terapeutyczne / świadczenia : ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) LECZENIE WYSIĘKOWEJ POSTACI AMD Z ZASTOSOWANIEM INIEKCJI DOSZKLISTKOWYCH PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNEGO ANTY-VEGF KORONAROGRAFIA WSZCZEPIENIE/WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO WSZCZEPIENIE/WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C Pełna treść komunikatu Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=14&artnr=4709&b=1