Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ważne! Listy oczekujących – zmiany od 2012 – kolejne informacje…

09.12.2011
Kolejka oczekujących
Listy oczekujących – zmiany od 2012 – kolejne informacje

Lista komórek organizacyjnych zobligowanych do sprawozdawczości list oczekujących (od okresu sprawozdawczego luty 2012

Objaśnienia:

Tło białe – komórki zobligowane do sprawozdawania 5 parametrów:

 • liczba oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,
 • średni czas oczekiwania,
 • łączna liczba osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

Tło zielone – komórki zobligowane do sprawozdawania dodatkowo danych osobowych:

dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca:

 • identyfikator osoby oczekującej,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę wpisu na listę oczekujących,

dotyczące osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym:

 • identyfikator osoby oczekującej,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę wpisu na listę oczekujących,
 • datę skreślenia z listy oczekujących,
 • kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących.

Poprzedni komunikat OOW
Poprzedni komunikat Centrali

Data: 09-12-2011
Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców