Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla lekarzy/ lekarzy dentystów/ felczerów/ starszych felczerów w województwie opolskim…

03.10.2011
 

KOMUNIKAT DLA LEKARZY/ LEKARZY DENTYSTÓW/ FELCZERÓW/ STARSZYCH FELCZERÓW
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z art. 48 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.11.122.696) mówiącym o konieczności zawierania nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, zwaną "umową upoważniającą", procedura zawierania takich umów będzie realizowana za pośrednictwem Portalu Personelu.
Umowy na realizację recept będą przygotowywane niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Zdrowia Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.
W związku z powyższym Lekarze/ Lekarze Dentyści/ Felczerzy/ Starsi Felczerzy, którzy dotychczas nie zawarli umowy na korzystanie z Portalu Personelu, a są zainteresowani jej podpisaniem (wzór umowy oraz procedura aktywacji konta znajduje się na stronie: http://nfz-opole.pl/portal_personelu.html), proszeni są o aktywację konta do Portalu Personelu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poprzez adres: https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/clo_wl/ .
Przypominamy, iż Lekarz posiadający umowę na korzystanie z Portalu może również sam sobie przyznać zakresy numeryczne przez Portal Personelu. Lekarz może pobrać zakresy numeryczne na wydruk recept bez konieczności przyjeżdżania do OOW NFZ.

W przypadku problemów z weryfikacją danych, ewentualnych pytań:

Wydział Gospodarki Lekami
Tel. 77/40 20 157

Wydział Informatyki
Tel. 77/40 20 130

Opole, 2011-10-03
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami