Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców odnośnie skierowań do rehabilitacji w roku 2011

22.04.2011
 

Informacja dla świadczeniodawców odnośnie skierowań do rehabilitacji w roku 2011

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że do czasu wyczerpania blankietów można korzystać z druków skierowań zawartych w książeczkach RUM zarówno „starych” jak i ostatnio wydanych. W razie braku książeczki RUM świadczeniodawca udzielający świadczeń ma obowiązek wystawienia skierowania do specjalisty, do szpitala, na badania diagnostyczne, na świadczenia z zakresu rehabilitacji we własnym zakresie. Każde ze skierowań musi być zgodne ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi w poszczególnych rodzajach świadczeń jak i w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dot. świadczeń gwarantowanych.                               
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 801 z późn. zm) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o umieszczanie na skierowaniu identyfikatora komórki organizacyjnej u świadczeniodawcy, w której wystawiono zlecenie (część VII kodu resortowego) obok pieczęci nagłówkowej. Za poprawność zlecenia odpowiada lekarz kierujący.

Wzór skierowania do pobrania

Opole, 2011-04-22
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej