Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZĄCY ZASAD ORDYNACJI LEKÓW PACJENTOM PRZEWLEKLE CHORYM…

07.04.2011
 

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZĄCY ZASAD ORDYNACJI LEKÓW PACJENTOM PRZEWLEKLE CHORYM

            W związku z licznymi zapytaniami świadczeniodawców w sprawie tzw. „wizyt recepturowych” Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uprzejmie informuje, że Ministerstwo Zdrowia podjęło pilne prace nad zmianą zasad przepisywania leków dla pacjentów przewlekle chorych. Prace te mają na celu liberalizację zasad ich ordynacji.
            Zatem do czasu opublikowania przez Ministerstwo Zdrowia nowych regulacji w tym zakresie Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu, mając na uwadze dobro pacjentów, uważa za dopuszczalną możliwość ordynacji leków dla pacjentów przewlekle chorych na wcześniej obowiązujących zasadach.

 

 

Opole, 2011-04-07
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami