Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja na temat rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji…

07.04.2011

Informacja na temat rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=017217