Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie wprowadzonych zmian w ustawie o podatku VAT

23.03.2011
 

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie wprowadzonych zmian w ustawie o podatku VAT

     W nawiązaniu do komunikatu dla świadczeniodawców z dnia 07.02.2011 r. w sprawie wprowadzonych zmian w ustawie o podatku VAT Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż wymienione w nim opisy faktur nie dotyczą świadczeniodawców rozliczających się z tut. Oddziałem z realizacji usług zdrowotnych za pomocą rachunków.
      Wobec powyższego proszę o nie umieszczanie zapisu „Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt … ustawy o VAT” na wystawianych rachunkach, natomiast obowiązkowe jest jego zamieszczanie na fakturach.

Opole, 2011-03-23
Źródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej