Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia „Plan Działania Systemu…

22.03.2011

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia "Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Opolskiego" obowiązujący od 1.07.2011r. jednocześnie przypominamy, iż w związku ze zbliżającym się postępowaniem konkursowym Świadczeniodawca powinien dokonać wszelkich aktualizacji dotyczących jednostek i komórek organizacyjnych w dokumentacji rejestrowej Zakładu.

http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/Ratownictwo-medyczne-204.html