Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Instrukcja dla świadczeniodawców RTM w kwestii poprawnego budowania komunikatów sprawozdawczych

09.03.2011
 

Instrukcja dla świadczeniodawców RTM w kwestii poprawnego budowania komunikatów sprawozdawczych zawierających dane, do przekazywania których świadczeniodawcy są zobligowani na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (DZ.U. Nr 123, poz. 801 z późn.zm. ).

Opole, 2011-03-09
Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych