Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Stronie Centrali NFZ  umieszczony został kolejny wykaz sprawdzeń z…

14.10.2010

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Stronie Centrali NFZ  umieszczony został kolejny wykaz sprawdzeń z zakresu Centralnych Reguł Weryfikacji, obowiązujący na terenie całego kraju Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4242&b=1