Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty…

07.10.2010
 

Komunikat w sprawie weryfikacji błędów w Portalu Świadczeniodawcy dla świadczeniodawców we wszystkich rodzajach świadczeń

 

 

 

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż przeprowadził weryfikację kontrolną sprawozdanych do systemu informatycznego świadczeń zdrowotnych za okres styczeń –czerwiec 2010 roku (świadczeń przed rozliczeniem jak i świadczeń już rozliczonych).

Wobec powyższego Opolski Oddział NFZ przypomina o obowiązku poprawienia świadczeń oznaczonych w wyniku weryfikacji jako ,,błąd”, uzupełnienie danych w raportach statystycznych oraz przekazanie korekt dokumentów rozliczeniowych w terminie do

31 sierpnia 2010 roku.

Wykaz świadczeń do korekty jest zamieszczony w Portalu Świadczeniodawcy w zakładce Umowa na realizację świadczeń Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń. W filtrze należy wybrać: rok 2010,  miesiąc sprawozdawczy styczeń –czerwiec, kod umowy, wynik weryfikacji –błąd.

Opole, 2010-08-02
Źródło: Wydział Organizacyjmy