Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty…

06.10.2010
 

Działając na podstawie § 11 Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej Załącznik do uchwały Nr 36/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Przewodniczący Komisji ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty złożone na postępowania poprzedzające zawieranie umów w 2011r w rodzaju:  ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie szpitalne.

        Przewodniczący Komisji ustalił harmonogram otwarcia ofert następująco:

  1. w dniu 07.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna od nr 08-11-000348/AOS do 08-11-000426/AOS. W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach, dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  2. w dniu 07.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie nr od 08-11-000174/STM do 08-11-000220/STM oraz 08-11-000577/STM i 08-11-000578/STM.
  3. w dniu 07.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie  nr 08-11-000528/PSY.
   W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
  4. w dniu 07.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie nr 08-11-000599/SZP.
   W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach dotyczących leczenia szpitalnego
  5. w dniu 07.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie nr 08-11-000755/SZP do 08-11-000758/SZP.
   W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach dotyczących rehabilitacja lecznicza.
 1. Opole, 2010-10-06
  Źródło: Wydział Organizacyjmy