Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty…

05.10.2010
 

Działając na podstawie § 11 Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej Załącznik do uchwały Nr 36/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Przewodniczący Komisji ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty złożone na postępowania poprzedzające zawieranie umów w 2011r w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie szpitalne.

Przewodniczący Komisji ustalił harmonogram otwarcia ofert następująco:

  1. w dniu 06.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna od nr 08-11-000292/AOS do 08-11-000335/AOS. W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach, dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  2. w dniu 06.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie nr 08-11-000133/STM i od 08-11-000137/STM do 08-11-000173/STM. W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach, dotyczących leczenia stomatologicznego,
  3. w dniu 06.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie od nr 08-11-000522/PSY od nr 08-11-000526/PSY. W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
  4. w dniu 06.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie nr 08-11-000598/SZP. W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach dotyczących leczenia szpitalnego.

Opole, 2010-10-05
Źródło: Wydział Organizacyjmy