Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty…

04.10.2010
 

Działając na podstawie § 11 Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej Załącznik do uchwały Nr 36/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Przewodniczący Komisji ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty złożone na postępowania poprzedzające zawieranie umów w 2011r w rodzaju:  ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

        Przewodniczący Komisji ustalił harmonogram otwarcia ofert następująco:

    1. w dniu 05.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna od nr 08-11-000232/AOS do 08-11-000291/AOS. W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach, dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
    2. w dniu 05.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie od nr 08-11-00063/STM  do 08-11-000132/STM oraz od 08-11-000134/STM do 08-11-000136/STM.                            W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach, dotyczących leczenia stomatologicznego,
    3. w dniu 06.10.2010r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowanie od nr 08-11-000522/PSY.

 

Opole, 2010-10-04
Źródło: Wydział Organizacyjmy